July 2022

Eduardo Ochoa is currently a third year PhD student at VICOROB

Eduardo Ochoa is a 31-year-old Ph.D. student from El Salvador that is currently starting the third year of his doctoral studies at the Centre d’Investigacio en Robotica Submarina (CIRS) at VICOROB. Eduardo started his studies in El Salvador, where he graduated in Mechatronics Engineering at the Don Bosco University in 2014. In…

Comença una nova edició del Campus PRESUB

Els tallers de robòtica submarina, organitzats per l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica, el departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, i l’Escola Politècnica Superior,  consisteixen en la construcció d’un robot submarí teleoperat completament operatiu mitjançant la utilització de materials fàcilment accessibles i de baix cost, i la…

PLOME, a research project to monitor marine ecosystems

Understanding the marine ecosystem is key to monitoring, evaluating, and managing its functioning. To do this, the scientific community needs data. The PLOME project will obtain it with an underwater platform that will monitor the ecosystems of the seabed for extended periods.   A scientific team led by the University…