Skip to content

Cupons a la indústria 4.0 – GVR

Tech Transfer

Project reference: ACE059/22/000053
IP: Dr. Rafael Garcia
DURATION: 15/02/2023-30/05/2023

En el marc de l’ajut dels Cupons Industria 4.0 de Testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub a la competitivitat de l’empresa d’ACCIÓ atorgat a Girona Vision Research SL, VICOROB ha realitzat un servei d’assessorament per l’avaluació de tècniques de D.L. per classificació d’espècies de peixos.

Aquests son uns cupons en forma de subvencions en el  cost de la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i/o aplicació de tecnologies digitals avançades a l’empresa mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques), com a pas previ a l’escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de projectes.

Share it!

Technology Transfer Projects Projects

SOUNDTILES-project

SOUNDTILES

UW vision and Robotics
project-trident1

TRIDENT

UW vision and Robotics
PER2IAUV

PER2IAUV

UW vision and Robotics
miniatura-playfulcoding

Early Mastery Erasmus+

Educational Robotics